تماس با ما
05137123123
آدرس مکانی ما
مشهد قرنی 37

with the "wall";One step up Luckardly life

با صنایع عایق اهورا؛ یک گام تا زندگی لاکچری


طراحی وساخت استدیو
Design and build a studio
طراحی و ساخت استدیو در مشهد به صورت حرفه ایاستودیوهای صدابرداری را می توان در ابعاد و اندازه های متفاوت و با کاربری های متنوع طراحی و راه اندازی کرد. به نسبت کاربری های متفاوت تجهیزات و متریال ساخت نیز متفاوت خواهند بود

طراحی و ساخت استدیو
طراحی سه بعدی فضای استودیو صدابرداری

قبل از ساخت استودیو مورد نظرمان بهتر است بدانیم چه چیزی قرار است ساخته شود. در واقع لازم است طرحی از نحوه استقرار دیوارها، چیدمان تجهیزات، HYPERLINK"http://www.acousticbartar.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html" \\\\\\\\\\\\\\\\l "LayoutGrid19" متریال آکوستیکی استودیو و ... را در دست داشت تا مراحل ساخت را به راحتی اجرا کرد. در زمینه طراحی استودیو صدا صدابرداری باید به چند موضوع توجه ویژه ای داشت. کاربری استودیو مورد نظر و ابعادی که برای ساخت استودیو در اختیار داریم دو امر مهم در طراحی استودیو صدا به حساب می آیند.
قبل از هر چیز با در نظر گرفتن نوع کاربری استودیو (HYPERLINK"http://www.acousticbartar.com/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C.html" \\\\\\\\\\\\\\\\l "LayoutGrid7" استودیو حرفه ای، HYPERLINK"http://www.acousticbartar.com/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C.html" \\\\\\\\\\\\\\\\l "LayoutGrid13" استودیو خانگی، HYPERLINK"http://www.acousticbartar.com/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C.html" \\\\\\\\\\\\\\\\l "LayoutGrid19" استودیو موسیقی، HYPERLINK"http://www.acousticbartar.com/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C.html" \\\\\\\\\\\\\\\\l "LayoutGrid25" استودیو دوبله فیلم) فضای مربوطه را طراحی و شماتیک آنرا رسم می کنیم. در زمان طراحی استودیو صدا باید توجه داشت که به نسبت ابعاد فضای کل اتاق تقسیمات لازمه را انجام داده و فضای استودیو را (در صورتی که نیاز به یک استودیو با دو اتاق داریم) برای اتاق فرمان (کنترل روم) و اتاق ضبط صدا (ددروم) تقسیم می کنیم.
با توجه به محل استقرار HYPERLINK"http://www.acousticbartar.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html" \\\\\\\\\\\\\\\\l "LayoutGrid25" تجهیزات صدابرداری از جمله مانیتورینگ صدا و میز صدا و تعیین فاصله خواننده از HYPERLINK"http://www.acousticbartar.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html" \\\\\\\\\\\\\\\\l "LayoutGrid7" ویزور استودیو می شود به ابعاد مورد نظر برای اتاق ها دست پیدا کرد. با استفاده از نرم افزارهای طراحی حرفه ای و در اختیار داشتن تصاویر سه بعدی از متریال آکوستیکی و تجهیزات صدابرداری می توا

ن استودیو مورد نظر را قبل از ساخت طراحی و ترسیم کرد و نهایت دقت را در طراحی استودیو صدا فراهم نمود
فروش متریال استودیو صدابرداری
استودیوهای حرفه ای و خانگی
برای ساخت استودیوهای صدابرداری با در نظر گرفتن نوع کاربرد استودیو و فضای مربوطه؛ باید تمامی شرایط لازم جهت طراحی و ساخت یک استودیو صدابرداری مجهز و استاندارد را فراهم آورده و با توجه به مقاومت دیوارها در برابر صدا، بهترین متریال آکوستیکی را برای ساخت فضای مورد نظر بکار گرفت.

فروش متریال استودیو صدابرداری
استودیوها بسته به نوع کاربریشان هر یک با ابزار و متریال خاصی طراحی و ساخته می شوند. معمولا اجزاء اصلی تشکیل دهنده یک استودیو صدا در همه نوع آن یکسان بوده که شامل ویزور، درب استودیو و متریال آکوستیکی هستند و این اجزاء هر یک در هر استودیو می تواند ساختار متفاوتی داشته باشد.
فروش متریال استودیو صدابرداری
استودیوهای حرفه ای و خانگی
برای ساخت استودیوهای صدابرداری با در نظر گرفتن نوع کاربرد استودیو و فضای مربوطه؛ باید تمامی شرایط لازم جهت طراحی و ساخت یک استودیو صدابرداری مجهز و استاندارد را فراهم آورده و با توجه به مقاومت دیوارها در برابر صدا، بهترین متریال آکوستیکی را برای ساخت فضای مورد نظر بکار گرفت.

اقدامات لازم جهت ساخت یک استودیو خانگی

استودیو صدا خانگی معمولا استودیو کوچکی است که برای ضبط های شخصی ساخته می شونداستودیو صدا خانگی را می توان با HYPERLINK"http://www.studioseda.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html"\\\\l"LayoutGrid19" متریال آکوستیکی و HYPERLINK"http://www.studioseda.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html"\\\\l"LayoutGrid25" تجهیزات استودیویی ساده و نیمه حرفه ای ایجاد کرد. این نوع استودیوها در صورت نیمه حرفه ای بودن از  یک اتاق جهت کنترل و یک اتاق برای ضبط ساخته می شوند که این نوع استودیوها برای ضبط موسیقی بسیار مناسب هستند و البته که امکان ضبط دوبله هم دارند.
در موارد ساده تر فقط یک اتاق هستند که فضای آنرا با تعدادی فوم و عایق اسفنجی آکوستیک کرده اند. برای ساخت استودیو صدا خانگی ساده کافیست یک اتاق با تعدادی HYPERLINK"http://www.studioseda.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.html" \\\\l "LayoutGrid13" فوم آکوستیک، یک کامپیوتر، یک میکروفون صدا ساده و تعدادی نرم افزار در اختیارتان باشد تا بتوانید ضبط های آزمایشی خود را براحتی انجام دهید. استودیوهای خانگی این امکان را به شخص می دهند که کار های خود را بصورت آزمایشی ضبط کند و بعد از تمرین و رفع اشکالات ضبط نهایی را در یک استودیو حرفه ای انجام دهد.
با توجه به هزینه های بسیار بالا برای ضبط در استودیوهای حرفه ای بعضی افراد سعی میکنند با ساخت یک استودیو خانگی ارزان و با کمک تجهیزات استودیویی و نرم افزارهای حرفه ای آهنگها و آلبوم های خود را در همین استودیو خانگی بسازند و با کمی تغییرات و ترفند ضبط نهایی و خروجی اصلی را بدست آورند. با کمی دقت و ظرافت در ساخت یکاستودیو صدا خانگی و تجهیز مناسب آن می توان به ضبط کارهای نیمه حرفه ای دست پیدا کرد.

ساختار استودیوهای حرفه ای و امکانات آن ها
استودیوهای صدابرداری حرفه ای از نظر HYPERLINK"http://www.acousticbartar.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html" \\\\l "LayoutGrid25" تجهیزات ضبط و امکانات بهره برداری بسیار مجهز هستند. یک استودیو صدا حرفه ای دارای اتاق فرمان (کنترل روم) و اتاق ضبط صدا (ددروم) است و هر یک از این اتاق ها ساختار خاص خود را دارند. ابعاد فضای انتخاب شده برای استودیو صدا حرفه ای باید بزرگ و شکل هندسی آن نیز بدلیل رکوردها و ضبط های حرفه ای و استقرار سازهای متعدد می بایست با رعایت شکست زاویه ها و با تقویت دیوارهای استودیو ایجاد شود.
معمولا اتاق فرمان (کنترل روم) در یک استودیو صدا حرفه ای و مدرن را به شکل یک هشت ضلعی می سازند و تمام زوایای موجود در اتاق را از بین می برند. مورد مهم دیگر استفاده از HYPERLINK"http://www.acousticbartar.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.html"\\\\l"LayoutGrid7" عایق های ایزولاسیون صدا در هنگام ایجاد یا تقویت دیوارها، سقف و کف استودیو و همچنین استفاده از انواع HYPERLINK"http://www.acousticbartar.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.html"\\\\l"LayoutGrid13" فوم های جاذب صدا و HYPERLINK"http://www.acousticbartar.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.html"\\\\l"LayoutGrid25" پنل های آکوستیکی و HYPERLINK"http://www.acousticbartar.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.html"\\\\l"LayoutGrid19" دیفیوزرهای صوتی مناسب جهت تصحیح صدای شنیداری در محیط این نوع فضاهاست.
لوازم و تجهیزات استودیو باید توسط یک مهندس یا کارشناس صدا و متناسب با اندازه فضای طراحی شده انتخاب شونداستودیو صدا حرفه ای بخاطر داشتن تجهیزات مدرن و استاندارد بهترین گزینه برای رکوردهای حرفه ای بوده و برای ضبط و رکورد تمامی موارد مرتبط با ضبط صدا، موسیقی، دوبله و گویندگی مناسب است. بهترین آلبوم های موسیقی و دوبله های انیمیشن های بزرگ را در این استودیوها ضبط می کنند.
WallUs Position on the map
ارتباط با ما
دفتر مرکزی مشهد
؛ ابوطالب 1؛ خیاطی   1  
قطعه سوم چپ
صنایع عایق اهورا
00985137123123
00989151036384