تماس با ما
05137123123
صنایع عایق آریا 
آدرس مکانی ما
مشهد  انتهای  قرنی 37
یک خرید با اطمینان اولویت برا ما ...
در مورد مجموعه آریا

وال آس به عنوان یک نماد اطمینان درصنعت  و ساختمان
شناسنامه قطعات محدوده منیژان واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله منیژان واقع در شهر چناران کجاست ؟
شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 250 مترمربع
دستگاه نظارت زیر نظر استان خراسان رضوی شهرستان چناران
شماره پلاک اصلی 149 پلاک فرعی "طی استعلام"
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 5/800/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهار - منطقه منیژان
متراژ قطعات 250 مترمربع
کاربری فعلی مزروعی
فاصله تا مرکز شهرستان چناران حدودا 9 کیلومتر

دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور -چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده منیژان واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله منیژان واقع در شهر چناران کجاست ؟
شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 500 مترمربع
دستگاه نظارت زیر نظر استان خراسان رضوی شهرستان چناران
شماره پلاک اصلی 149 پلاک فرعی "طی استعلام"
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 11/600/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهار - منطقه منیژان
متراژ قطعات 500 مترمربع
کاربری فعلی مزروعی
فاصله تا مرکز شهرستان چناران حدودا 9 کیلومتر

دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور -چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده منیژان واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله منیژان واقع در شهر چناران کجاست ؟
شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 750 مترمربع
دستگاه نظارت زیر نظر استان خراسان رضوی شهرستان چناران
شماره پلاک اصلی 149 پلاک فرعی "طی استعلام"
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 17/400/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهار - منطقه منیژان
متراژ قطعات 750 مترمربع
کاربری فعلی مزروعی
فاصله تا مرکز شهرستان چناران حدودا 9 کیلومتر

دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور -چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده منیژان واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله منیژان واقع در شهر چناران کجاست ؟
شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 1000 مترمربع
دستگاه نظارت زیر نظر استان خراسان رضوی شهرستان چناران
شماره پلاک اصلی 149 پلاک فرعی "طی استعلام"
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 23/300/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهار - منطقه منیژان
متراژ قطعات 1000مترمربع
کاربری فعلی مزروعی
فاصله تا مرکز شهرستان چناران حدودا 9 کیلومتر

دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور -چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده منیژان واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله منیژان واقع در شهر چناران کجاست ؟
شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 2000 مترمربع
دستگاه نظارت زیر نظر استان خراسان رضوی شهرستان چناران
شماره پلاک اصلی 149 پلاک فرعی "طی استعلام"
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 46/400/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهار - منطقه منیژان
متراژ قطعات 2000 مترمربع
کاربری فعلی مزروعی
فاصله تا مرکز شهرستان چناران حدودا 9 کیلومتر

دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور -چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده منیژان واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله منیژان واقع در شهر چناران کجاست ؟
شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 5000 مترمربع
دستگاه نظارت زیر نظر استان خراسان رضوی شهرستان چناران
شماره پلاک اصلی 149 پلاک فرعی "طی استعلام"
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 116/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهار - منطقه منیژان
متراژ قطعات 5000 مترمربع
کاربری فعلی مزروعی
فاصله تا مرکز شهرستان چناران حدودا 9 کیلومتر

دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور -چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
و اما در مورد ما ..!
مجموعه هلیدنگ آریا افتخار دارد با توجه به اهمیت روز افزون رشد و پیشرفت در راستای شهرسازی و پیشرفت شهر و همچنین حوزه ساختمان و صنعت طیف بزرگی از اطلاعات زمین ها را در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد لذا در این راستا از پیشرفته ترین ابزار و امکانات جهت کاربران گرامی بهره میبرد تا حصول اطمینان و یک خرید کاملا مثمر ثمر را برای مشتریان انجام دهد .

موقعیت مکانی هلدینگ آریا برروی نقشه
شبکه های اجتماعی

دفتر مرکزی
ایران
مشهد
  حرعاملی 59 پلاک 3 مجموعه آریا
00985137123123
(5 خط )

ارتباط با مشاور  :
09216068189

یک خرید با اطیمنان اولویت برا ما ...
املاک و مستغلات هلدینگ آریا  | با اطمینان سرمایه گذاری کنید

آریا |    مقالات ما 

 

درباره ما   |
هلدینگ  آریا

ارتباط با  | مجموعه هلدینگ آریا


Copyright ©
2022 WallUs .  All Rights Reserved