تماس با ما
05137123123
صنایع عایق آریا 
آدرس مکانی ما
مشهد  انتهای  قرنی 37
یک خرید با اطمینان اولویت برا ما ...
استعلام قیمت خرید زمین در گلبهار محله سنگ سفید
در مورد مجموعه آریا

وال آس به عنوان یک نماد اطمینان درصنعت  و ساختمان
شناسنامه قطعات محدوده سنگ سفید واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله سنگ سفید واقع در شهر گلبهار کجاست ؟
دارای شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 200 مترمربع
اداره ثبت و اسناد املاک کشور
شماره پلاک اصلی 4 پلاک فرعی ....
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 58/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهارمحله سنگ سفید قرار دارد ، کاربری فعلی مزروعی است
و فاصله آن تا مرکز شهر گلبهار 8 کیلومتر است.
__________________________________________________
ویژگیهای سند فوق
دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام دار
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور - چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده سنگ سفید واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله سنگ سفید واقع در شهر گلبهار کجاست ؟
دارای شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 400 مترمربع
اداره ثبت و اسناد املاک کشور
شماره پلاک اصلی 4 پلاک فرعی ....
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 116/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهارمحله سنگ سفید قرار دارد ، کاربری فعلی مزروعی است
و فاصله آن تا مرکز شهر گلبهار 8 کیلومتر است.
__________________________________________________
ویژگیهای سند فوق
دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام دار
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور - چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده سنگ سفید واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله سنگ سفید واقع در شهر گلبهار کجاست ؟
دارای شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 600 مترمربع
اداره ثبت و اسناد املاک کشور
شماره پلاک اصلی 4 پلاک فرعی ....
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 174/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهارمحله سنگ سفید قرار دارد ، کاربری فعلی مزروعی است
و فاصله آن تا مرکز شهر گلبهار 8 کیلومتر است.
__________________________________________________
ویژگیهای سند فوق
دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام دار
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور - چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده سنگ سفید واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله سنگ سفید واقع در شهر گلبهار کجاست ؟
دارای شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 800 مترمربع
اداره ثبت و اسناد املاک کشور
شماره پلاک اصلی 4 پلاک فرعی ....
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 232/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهارمحله سنگ سفید قرار دارد ، کاربری فعلی مزروعی است
و فاصله آن تا مرکز شهر گلبهار 8 کیلومتر است.
__________________________________________________
ویژگیهای سند فوق
دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام دار
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور - چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده سنگ سفید واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله سنگ سفید واقع در شهر گلبهار کجاست ؟
دارای شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 1000 مترمربع
اداره ثبت و اسناد املاک کشور
شماره پلاک اصلی 4 پلاک فرعی ....
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 290/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهارمحله سنگ سفید قرار دارد ، کاربری فعلی مزروعی است
و فاصله آن تا مرکز شهر گلبهار 8 کیلومتر است.
__________________________________________________
ویژگیهای سند فوق
دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام دار
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور - چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده سنگ سفید واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله سنگ سفید واقع در شهر گلبهار کجاست ؟
دارای شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 2000 مترمربع
اداره ثبت و اسناد املاک کشور
شماره پلاک اصلی 4 پلاک فرعی ....
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 580/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهارمحله سنگ سفید قرار دارد ، کاربری فعلی مزروعی است
و فاصله آن تا مرکز شهر گلبهار 8 کیلومتر است.
__________________________________________________
ویژگیهای سند فوق
دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام دار
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور - چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده سنگ سفید واقع در شهر گلبهار
موقعیت مکانی زمین در محله سنگ سفید واقع در شهر گلبهار کجاست ؟
دارای شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 3000 مترمربع
اداره ثبت و اسناد املاک کشور
شماره پلاک اصلی 4 پلاک فرعی ....
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 870/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهارمحله سنگ سفید قرار دارد ، کاربری فعلی مزروعی است
و فاصله آن تا مرکز شهر گلبهار 8 کیلومتر است.
__________________________________________________
ویژگیهای سند فوق
دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام دار
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور - چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
و اما در مورد ما ..!
مجموعه هلیدنگ آریا افتخار دارد با توجه به اهمیت روز افزون رشد و پیشرفت در راستای شهرسازی و پیشرفت شهر و همچنین حوزه ساختمان و صنعت طیف بزرگی از اطلاعات زمین ها را در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد لذا در این راستا از پیشرفته ترین ابزار و امکانات جهت کاربران گرامی بهره میبرد تا حصول اطمینان و یک خرید کاملا مثمر ثمر را برای مشتریان انجام دهد .

موقعیت مکانی هلدینگ آریا برروی نقشه
شبکه های اجتماعی

دفتر مرکزی
ایران
مشهد
  حرعاملی 59 پلاک 3 مجموعه آریا
00985137123123
(5 خط )

ارتباط با مشاور  :
09216068189

یک خرید با اطیمنان اولویت برا ما ...
املاک و مستغلات هلدینگ آریا  | با اطمینان سرمایه گذاری کنید

آریا |    مقالات ما 

 

درباره ما   |
هلدینگ  آریا

ارتباط با  | مجموعه هلدینگ آریا


Copyright ©
2022 WallUs .  All Rights Reserved