تماس با ما
05137123123
صنایع عایق آریا 
آدرس مکانی ما
مشهد  انتهای  قرنی 37

سایر اجرا ها  ....


اطلاعات بیشتر

مراحل اجرای پروژه عایق کاری ساختمان در این مجموعه شامل؛

مرحله اول

بازدید اولیه

در این مرحله بازدید طی هماهنگی قبلی بازدید اولیه توسط تیم اجرایی از محل مورد نظر جهت اجرا انجام میگیرد و برآورد اولیه از اینه آیا امکان اجرا وجود دارد یا خیر !؟؟ و اینکه به نحو اجرا بررسی میگردد!؟؟ و در نهایت برآورد اولیه مصالح  به همراه هزینه اجرا پیش بینی و محاسبه میگردد


مرحله دوم

ارائه پیش فاکتور

ضمن ارائه توضیحات اولیه به کارفرما یک پیش فاکتور ارائه میگردد


مرحله سوم

بعد از تایید مشتری یک فاکتور جهت تسویه به ایشان تحویل میگردد و بعد از واریز محصولات به آدرس مذکور ارسال و پروژه شروع به کار میگردد
موقعیت مکانی صنایع عایق آریا کجاست،صنایع عایق آریا کجاست،موقعیت صنایع عایق آریا برروی نقشه
شبکه های اجتماعی

دفتر مرکزی
ایران
مشهد
  حرعاملی 59 پلاک 3
صنایع عایق آریا
00985137123123
(5 خط )

00989151036384

دفاتر مرکزی انبار ها
تهران
اصفهان
مشهد

00989216068189

دفتر مرکزی کارخانه
اصفهان سه راه مبارکه


Copyright ©
2022 WallUs .  All Rights Reserved